Dojde-li k plošnému uzavření areálů z důvodu nařízení vlády a kurz nepůjde za žádných podmínek uskutečnit, bude Vám platba vrácena v plné výši.


V případě, že se pro nějaký kurz rozhodnete, je potřeba vytvořit elektronickou registraci.

 • Nejdřív se zaregistruje dospělý (vytvoří si uživatelské jméno a heslo, které je potřeba si zapamatovat nebo poznačit)
 • Poté vypíšete informace o účastníkovi kurzu – o Vašem dítěti
 • Nakonec dítě přihlásíte do vybraného kurzu a vypíšete potřebné informace. Na jejich základě se Vám na email vygeneruje faktura.
 • V případě, že jste u nás již nějaký kurz absolvovali, nevytvářejte nový účet, ale přihlaste se na již dříve vytvořený
 • Pro vytvoření registrace klikněte zde
 • Přihlášení můžete také provést přes konkrétní kurz

Dojde-li ke zrušení aktivity ze strany účastníka, řídí se naše společnost nastavenými storno podmínkami. Prosím, důkladně si je pročtěte, aby nedošlo k případnému nedorozumění.

 • zrušení aktivity musí být provedeno písemně emailem
 • storno poplatek se vypočítává z ceny lyžařského kurzu plus zapůjčení vybavení

50% z ceny – 8 – 21 dní před zahájením kurzu

80% z ceny – 1 – 7 dní před zahájením kurzu

100% ceny – v den zahájení kurzu

 • možnost připojištění storna: 20,- Kč/den (celá částka uvedena u jednotlivých kurzů nebo táborů)
 • V případě nemoci nebo závažných událostí v rodině, vyplácí pojišťovna 80% ze storno poplatku (nikoli, z plné částky)
 • Upozornění: Pojištění storna není náš produkt. Je to služba pojišťovny, kterou pouze zprostředkováváme. Za nás dostáváte předepsaný tiskopis. Následující vyřizování je již plně na Vás. Pojišťovna bude dál vyžadovat lékařské potvrzení a také fakturu nebo výpis z účtu. Ze zkušenosti víme, že bývá dobré přiložit i emailovou komunikaci. Platba za pojištění storna odchází okamžitě do pojišťovny, proto je při změně termínu nebo zrušení aktivity nevratná
 • V případě, že si pojištění nesjednáte, platí storno podmínky viz. výše
 • V případě zrušení akce ze strany Kurzů pro děti Skalka z důvodu nedosažení kapacity nebo z jiných důvodů, bude vrácena celá částka za akci zpět na účet účastníka mimo pojištění storna

nabídce lyžařských kurzů si vyberou jak začátečníci, tak i pokročilí lyžaři.

Velké oblibě se těší kurzy pro naše nejmenší, které jsou upravené jejich potřebám a jsou vedené hravější formou.

organizace kurzů:

 • U každého kurzu se scházíme vždy půl hodiny před jeho zahájením v prostorách dětského koutku
 • Kurzy probíhají vždy 5 stejných dní v měsíci (každé úterý, sobotu apod.) podle typu kurzu
 • U 2hodinových kurzů je samozřejmostí přestávka na odpočinek a občerstvení (v ceně těchto kurzů je také teplý čaj)
 • V ceně kurzu je zahrnutý skipass, kvalifikovaný instruktor s licencí a úrazové pojištění
 • Před kurzem nechte děti vyčurat, po dobu výuky vydrží
 • Lyžujeme za každého počasí

příprava na kurz:

 • Děti oblečte přiměřeně aktuálnímu počasí (nezapomeňte na kuklu pod přilbu)
 • Vlastní lyžařské vybavení mějte vždy podepsané
 • Lyže doporučujeme nechat seřídit

Na kurzu bruslení se děti naučí nejen bruslit, ale také padat a vstát. Protože i tyhle nepříjemnosti jsou nedílnou součástí bruslení. Avšak my se jich nezalekneme a raději se na ně důkladně připravíme. Důležitá je samozřejmě i stabilita a kromě jízdy také potřebné zastavení.

organizace kurzů:

 • U každého kurzu se scházíme vždy půl hodiny před jeho zahájením u kluziště
 • Kurzy probíhají vždy 5 po sobě jdoucích střed
 • Výuka trvá 2 hodiny
  Samozřejmostí je přestávka na odpočinek a občerstvení (v ceně kurzů je také teplý čaj)
 • V ceně kurzu kvalifikovaný instruktor a úrazové pojištění
 • Před kurzem nechte děti vyčurat, po dobu výuky vydrží

příprava na kurz:

 • Děti oblečte přiměřeně aktuálnímu počasí
 • Vlastní vybavení mějte vždy podepsané
 • Doporučujeme dát dětem kromě přilby (povinná) i chrániče
 • Brusle doporučujeme nechat nabrousit

Pokud přemýšlíte nad výběrem kurzu plavání, tak vězte, že v našich kurzech plavání upřednostňujeme vlastní filozofii.

Na samém začátku nelpíme na přesném provedení plaveckého stylu, protože si myslíme, že na to mají děti ještě dostatek času. Navíc jsou stále ve věku, kdy si chtějí hrát a málokdy udrží pozornost potřebnou pro pochopení konkrétního stylu.

Proto se mnohem raději a s úspěchem zaměřujeme na získání kladného vztahu k vodě, pocitu radosti z ní a v neposlední řadě odbourání strachu a stresu z vody.

U spousty dětí je nutné především naučit se ve vodě uvolnit a cítit se příjemně. Potom následují další postupné krůčky, které nás dovedou až k potápění. Formou her se děti naučí ponořit celou hlavu pod vodu a tím se nám otevřou možnosti k získání dalších plaveckých dovedností.

Samozřejmostí je i tak zařazování jednotlivých plaveckých stylů a jejich postupná výuka. Avšak důraz klademe především na to, aby byly děti spokojené a těšily se na další lekci. Ve chvíli, kdy se dítě cítí spokojeně a bezpečně se mnohem snáz naučí „plavat“ a my můžeme začít vyučovat styl a rozvíjet techniku.

Výuka plavání probíhá v nově zrekonstruovaném wellness centru Ridery sport v Ostravě Vítkovicích.

 • kurzy probíhají pravidelně v úterý nebo čtvrtky
 • každý kurz má 10 lekcí
 • o ukončení lekce plavání máte vždy k dispozici parní saunu, finskou saunu, vířivku a odpočinkovou zónu
 • výuka plavání pro děti 0,5 – 2 roky trvá 30 min.
 • výuka plavání pro děti 2 – 4 roky s rodiči trvá 30 min.
 • výuka plavání pro děti 4 – 6 let bez rodičů trvá 45 min.
 • v ceně je i úrazové pojištění

co s sebou na bazén:

 • plavky
 • u kojenců plavky s gumičkou kolem nožiček
 • protiskluzové boty
 • plavecká čepice (pro dlouhovlasé děti velmi důležité)
 • ručník nebo osušku
 • hygienické potřeby
 • pití

nedoporučujeme:

plavecké brýle (chceme, aby se děti naučily orientovat ve vodě a pod vodou bez brýlí)
šperky, hodinky, řetízky a větší náušnice

U in line kurzů je našim cílem vzbudit u dětí zájem o tento sport, seznámit je s ním a u pokročilejších rozvíjet jejich dovednosti. Výuku vedou zkušení instruktoři zábavnou, ale přesto metodickou formou. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Děti jsou na začátku rozděleny do družstev podle svých dovedností a podle toho pokračují ve výuce. Dodržujeme malý počet dětí na instruktora pro lepší kvalitu výuky.

 • kurz probíhá vždy 5 po sobě jdoucích úterý nebo sobot
 • v úterý probíhá v čase 17.00 hod. – 19.00 hod. včetně přestávky na svačinu a odpočinek
 • scházíme se vždy cca půl hodiny před zahájením kurzu v půjčovně bruslí
 • v ceně mají děti pitný režim a úrazové pojištění

začínáme úplnými základy

 • Naučíme se zvedat ze země, bezpečně zastavit, ale také padat.
 • pokročilí rozvíjejí dál své bruslařské umění
 • u úplných začátečníků doporučujeme alespoň jednu individuální hodinu s instruktorem předem
 • z důvodu bezpečnosti je povinná přilba a zároveň chrániče (kolena, lokty, dlaně)
 • během kurzu je třeba počítat i s pády
 • pokud nemáte vlastní vybavení, můžete si zapůjčit u nás
 • v průběhu kurzu prosíme rodiče, aby sledovali děti z povzdáli a nezasahovali do výuky
 • poslední den kurzu se uskuteční závěrečné vystoupení pro rodiče

co s sebou:

 • pokud máte vlastní vybavení, tak i přilbu a chrániče
 • sportovní oblečení (přiměřeně aktuálnímu počasí)
 • opalovací krém v letním období
 • vlastní podepsanou láhev