PARKOUR WORKSHOP

Jednodenní kurz, který je zaměřený na zlepšení již získaných parkourových dovedností, ale zároveň ideální také pro ty, kteří chtějí s tímto sportem teprve začít. Kurz je vhodný pro děti od 8 let, ale je to pouze doporučení. Necháme na Vašem zvážení, zda je případně mladší dítě fyzicky zdatné a má o kurz zájem.

 • kurz probíhá vždy v daný termín v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. s přestávkou na oběd a odpočinek
 • scházíme se od 8.30 hod. do 8.50 hod. v prostorách dětského koutku
 • v ceně je den organizovaného programu pod vedením certifikovaných instruktorů
 • v ceně je také oběd, který je podávaný v naší restauraci (obvykle vývar a kuřecí řízek s bramborovou kaší)
 • děti mají zároveň úrazové pojištění
 • samozřejmostí je doplnění tekutin v případě, že dětem dojde vlastní pití

co s sebou:

 • svačinu a pití
 • vlastní podepsanou láhev
 • sportovní oblečení a sportovní obuv (pokrývku hlavy a opalovací krém v letním období)
 • věci na převlečení

harmonogram dne (časy se mohou měnit v závislosti na únavě dětí):

 • 08.30 – 08.50 – scházení dětí
 • 09.00 – 12.30 – parkour aktivity
 • 12.30 – 13.30 – oběd a polední klid
 • 13.30 – 17.00 – parkour aktivity a svačina

storno podmínky:

 • 100 % ceny při neúčasti dítěte na akci samotné
 • storno poplatek neplatí, pokud si sami najdete náhradu
 • v případě zrušení kurzu ze strany organizátora Vám bude vrácena částka v plné výši zpět na účet

 

 IN LINE KURZ

U in line kurzů je našim cílem vzbudit u dětí zájem o tento sport, seznámit je s ním a u pokročilejších rozvíjet jejich dovednosti. Výuku vedou zkušení instruktoři zábavnou, ale přesto metodickou formou. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Děti jsou na začátku rozděleny do družstev podle svých dovedností a podle toho pokračují ve výuce. Dodržujeme malý počet dětí na instruktora pro lepší kvalitu výuky.

 • kurz probíhá vždy 5 po sobě jdoucích úterý nebo sobot
 • v úterý probíhá v čase 17.00 hod. – 19.00 hod. včetně přestávky na svačinu a odpočinek
 • v sobotu probíhá v čase 09.30 hod. – 11.30 hod. včetně přestávky na svačinu a odpočinek
 • scházíme se vždy cca půl hodiny před zahájením kurzu v půjčovně bruslí
 • v ceně mají děti pitný režim a úrazové pojištění
 • začínáme úplnými základy. Naučíme se zvedat ze země, bezpečně zastavit, ale také padat.
 • pokročilí rozvíjejí dál své bruslařské umění
 • u úplných začátečníků doporučujeme alespoň jednu individuální hodinu s instruktorem předem
 • z důvodu bezpečnosti je povinná přilba a zároveň chrániče (kolena, lokty, dlaně)
 • během kurzu je třeba počítat i s pády
 • pokud nemáte vlastní vybavení, můžete si zapůjčit u nás
 • v průběhu kurzu prosíme rodiče, aby sledovali děti z povzdálí a nezasahovali do výuky
 • poslední den kurzu se uskuteční závěrečné vystoupení pro rodiče

co s sebou:

 • pokud máte vlastní vybavení, tak i přilbu a chrániče
 • sportovní oblečení (přiměřeně aktuálnímu počasí)
 • opalovací krém v letním období
 • vlastní podepsanou láhev

zrušení kurzu:

 • pro případ zrušení kurzu ze strany účastníka platí storno poplatky
 • 30% z ceny – déle, než 8 dní před zahájením kurzu
 • 50% z ceny – 1 – 7 dní před zahájením kurzu
 • 100% ceny – v den zahájení kurzu
 • možnost připojištění storna: 80,- Kč/kurz (16,- Kč/den)
 • V případě nemoci nebo závažných událostí v rodině, vyplácí pojišťovna 80% storno poplatku. Jedná – li se o nemoc, je potřeba pojišťovně doložit lékařskou zprávu. Upozornění: Pojištění storna je služba, kterou pouze zprostředkováváme navíc, ale není naším produktem. Proto, prosím, vezměte na vědomí, že při změně termínu ani dřívějším zrušení akce se tato částka nevrací. Děkujeme za pochopení.
 • V případě, že si pojištění nesjednáte, platí storno podmínky viz. výše
 • V případě zrušení akce ze strany Kurzů pro děti Skalka z důvodů nedosažení kapacity nebo z jiných důvodů, bude vrácena celá částka za akci zpět na účet účastníka mimo pojištění storna.